Бизнес наблюдения


 • сряда, 5 ноември 2014 - 11:00
  През октомври 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.0 и с 2.8 пункта.
   
 • вторник, 28 октомври 2014 - 11:00
  През октомври 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.
   
 • понеделник, 29 септември 2014 - 11:00
  През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
   
 • четвъртък, 28 август 2014 - 11:00
  През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • сряда, 6 август 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.9 и с 5.1 пункта.
   
 • понеделник, 28 юли 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
   
 • петък, 27 юни 2014 - 11:00
  През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. 
   
 • сряда, 28 май 2014 - 11:00
  През май 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
   
 • петък, 9 май 2014 - 11:00
  През април 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 4.6 пункта, а сред населението в селата - 5.4 пункта.
   
 • вторник, 29 април 2014 - 11:00
  През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно (нарастване съответно с 1.4, 6.8 и 0.8 пункта). Единствено в сектора на услугите се наблюдава понижение на показателя (с 1.8 пункта).
   

Страници