Бизнес наблюдения


 • понеделник, 4 февруари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо равнището си от октомври 2012 г., което се дължи на повишеното потребителско доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

 • понеделник, 28 януари 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 2012 г. поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.

 • петък, 28 декември 2012 - 11:00

  През декември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Бизнес климатът в строителството и в търговията на дребно се повишава съответно с 3.6 и 6.4 пункта, а в промишлеността запазва приблизително нивото си от ноември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се влошава (с 5.9 пункта).

 • сряда, 28 ноември 2012 - 11:00

  През ноември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо октомврийското си равнище. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността (с 3.5 пункта) и сектора на услугите (с 3.6 пункта), докато в строителството и търговията на дребно има известно влошаване на стопанската конюнктура (съответно с 5.3 и 1.2 пункта).

 • петък, 16 ноември 2012 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2012 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 4.3% повече в сравнение с предходната 2011 година.

 • понеделник, 5 ноември 2012 - 11:00

  През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта.

 • понеделник, 29 октомври 2012 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през октомври 2012 г. се понижава с 2.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  През септември 2012 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като влошаване на стопанската конюнктура се наблюдава единствено в сектора на услугите.

 • вторник, 28 август 2012 - 11:00

  През август 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • понеделник, 6 август 2012 - 11:00

  През юли 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва със 7.8 пункта спрямо априлското равнище, като при населението в градовете увеличението е 9.1 пункта, а сред населението в селата - 4.6 пункта.

Страници