Бизнес наблюдения


 • четвъртък, 28 ноември 2013 - 11:00
  През ноември 2013 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо нивото си от октомври, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите (нарастване съответно с 4.3 и 0.9 пункта). В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя (с 0.6 пункта), докато в строителството остава приблизително на равнището си от предходния месец.
   
 • петък, 15 ноември 2013 - 11:00
  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2013 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат със 7.2% повече в сравнение с предходната 2012 година.
   
 • вторник, 5 ноември 2013 - 11:00

  През октомври 2013 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.9 пункта спрямо равнището си от юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

 • понеделник, 28 октомври 2013 - 11:00

  През октомври 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като в промишлеността и в сектора на услугите се наблюдава спад на показателя (съответно с 4.6 и 3.3 пункта). Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 1.6 пункта, а в строителството остава приблизително на нивото си от септември.

 • петък, 27 септември 2013 - 11:00

  През септември 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността (с 2.6 пункта) и влошаване в строителството и в сектора на услугите (съответно с 2.5 и 2.2 пункта).

 • сряда, 28 август 2013 - 11:00

  През август 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството (с 2.4 пункта), в търговията на дребно (с 1.0 пункт) и в сектора на услугите (с 6.6 пункта), докато понижение на показателя се отчита единствено в промишлеността (с 4.7 пункта).

 • вторник, 6 август 2013 - 11:00

  През юли 2013 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.1 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.5 и 4.0 пункта.

 • понеделник, 29 юли 2013 - 11:00

  През юли 2013 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността - с 3.2 пункта, и в търговията на дребно - с 5.2 пункта, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване - съответно с 1.8 и 2.8 пункта.

 • петък, 28 юни 2013 - 11:00

  През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение.

 • вторник, 28 май 2013 - 11:00

  През май 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец. В промишлеността и строителството се наблюдава спад на показателя (с 4.4 и 1.9 пункта), докато бизнес климатът в търговията на дребно и в сектора на услугите се повишава съответно с 3.4 и 1.9 пункта.

Страници