Премини към основното съдържание

Членове в читалищата по вид и по статистически райони и области


ЧЛЕНОВЕ В ЧИТАЛИЩАТА ПО ВИД И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Действителни Спомагателни Колективни
Общо за страната 261 342 241 948 14 928 4 466
Северна и Югоизточна България
Северозападен район 36 768 35 200 1 308 260
Видин 5 639 5 265 361 13
Враца 6 759 6 494 221 44
Ловеч 7 613 7 337 162 114
Монтана 6 038 5 865 169 4
Плевен 10 719 10 239 395 85
Северен централен район 40 773 36 850 3 028 895
Велико Търново 11 692 11 109 418 165
Габрово 7 435 6 339 862 234
Разград 6 989 6 250 469 270
Русе 7 447 6 603 771 73
Силистра 7 210 6 549 508 153
Североизточен район 38 879 36 076 1 775 1 028
Варна 14 131 12 799 929 403
Добрич 7 875 7 487 181 207
Търговище 7 263 6 911 90 262
Шумен 9 610 8 879 575 156
Югоизточен район 41 162 38 526 2 135 501
Бургас 13 931 13 129 547 255
Сливен 7 967 7 478 427 62
Стара Загора 13 495 12 290 1 022 183
Ямбол 5 769 5 629 139 1
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район 54 300 50 045 3 621 634
Благоевград 8 187 7 768 362 57
Кюстендил 8 380 7 359 867 154
Перник 6 518 6 227 136 155
София 11 473 10 641 770 62
София (столица) 19 742 18 050 1 486 206
Южен централен район 49 460 45 251 3 061 1 148
Кърджали 5 312 5 020 217 75
Пазарджик 8 042 7 750 237 55
Пловдив 18 054 16 135 1 555 364
Смолян 6 883 6 074 582 227
Хасково 11 169 10 272 470 427
23.05.2023