Премини към основното съдържание

Членове в читалищата по вид и по статистически райони и области


ЧЛЕНОВЕ В ЧИТАЛИЩАТА ПО ВИД И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
 
 
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Действителни Спомагателни Колективни
Общо за страната 272 797 246 128 23 294 3 375
Северна и Югоизточна България
Северозападен район 39 327 36 231 2 473 623
Видин 5 580 5 314 261 5
Враца 6 831 6 347 381 103
Ловеч 8 493 7 741 490 262
Монтана 6 972 6 477 426 69
Плевен 11 451 10 352 915 184
Северен централен район 43 378 37 699 5 319 360
Велико Търново 12 224 11 299 920 5
Габрово 7 941 6 969 965 7
Разград 7 973 6 234 1 597 142
Русе 8 026 6 580 1 250 196
Силистра 7 214 6 617 587 10
Североизточен район 39 266 36 361 2 550 355
Варна 14 619 13 451 985 183
Добрич 7 758 7 343 264 151
Търговище 7 046 6 808 235 3
Шумен 9 843 8 759 1 066 18
Югоизточен район 42 776 38 749 3 434 593
Бургас 15 441 13 285 1 902 254
Сливен 8 551 8 129 398 24
Стара Загора 12 708 11 628 780 300
Ямбол 6 076 5 707 354 15
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район 54 762 50 246 3 854 662
Благоевград 8 837 7 668 1 008 161
Кюстендил 8 315 7 756 549 10
Перник 6 114 5 997 110 7
София 11 744 10 221 1 185 338
София (столица) 19 752 18 604 1 002 146
Южен централен район 53 288 46 842 5 664 782
Кърджали 6 407 5 582 652 173
Пазарджик 8 857 7 898 683 276
Пловдив 19 083 16 210 2 716 157
Смолян 7 182 6 111 1 026 45
Хасково 11 759 11 041 587 131
21.05.2018