Премини към основното съдържание

Любителско художествено творчество в читалищата


ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО В ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Брой)
Вид любителско художествено творчество Школи/групи/състави Участници Изяви
Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата
Музикално и певческо творчество 4 607 1 629 2 978 49 769 19 260 30 509 37 118 15 405 21 713
оркестри 263 162 101 2 358 1 735 623 3 810 2 711 1 099
инструментална формация 146 94 52 973 687 286 1 135 547 588
вокално-инструментална формация 247 146 101 2 475 1 428 1 047 2 091 1 176 915
фолклорно пеене 2 778 619 2 159 30 816 7 720 23 096 22 411 6 064 16 347
поп/рок/ джаз пеене 159 140 19 1 473 1 351 122 1 508 1 417 91
групи за стари градски шлагери 442 186 256 4 520 1 971 2 549 2 741 1 645 1 096
оперно пеене 14 13 1 154 144 10 54 39 15
друго музикално и певческо творчество 558 269 289 7 000 4 224 2 776 3 368 1 806 1 562
Танцово изкуство 3 178 1 353 1 825 56 640 31 361 25 279 20 807 10 143 10 664
български народни танци 2 386 925 1 461 44 593 23 304 21 289 16 129 7 058 9 071
за спортни танци 108 65 43 1 889 1 427 462 870 700 170
за танци на др. народи 111 51 60 1 308 665 643 628 317 311
за танци на етнически групи 178 51 127 2 083 730 1 353 821 337 484
балетни танци 160 143 17 3 285 3 119 166 1 180 1 112 68
друго танцово изкуство 235 118 117 3 482 2 116 1 366 1 179 619 560
Клубове, кръжоци 3 077 1 327 1 750 39 375 20 142 19 233 13 985 7 353 6 632
приложни изкуства 454 177 277 5 659 2 292 3 367 2 197 927 1 270
изобразително изкуство 404 200 204 4 785 2 826 1 959 1 696 1 079 617
исторически 121 61 60 2 115 1 414 701 634 416 218
театрални 548 285 263 6 241 3 657 2 584 2 507 1 472 1 035
други клубове и кръжоци 1 550 604 946 20 575 9 953 10 622 6 951 3 459 3 492
Спортни школи, състави и групи 231 147 84 3 722 2 746 976 836 641 195
Други школи, състави и групи 898 271 627 17 108 6 062 11 046 3 504 1 473 2 031
21.05.2018