Премини към основното съдържание

Читалища и членове по местонамиране на читалището и по статистически райони и области


ЧИТАЛИЩА И ЧЛЕНОВЕ ПО МЕСТОНАМИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Читалища Членове
Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата
Общо за страната 3 321 663 2 658 272 797 110 985 161 812
Северна и Югоизточна България
Северозападен район 517 81 436 39 327 12 425 26 902
Видин 77 11 66 5 580 1 646 3 934
Враца 101 10 91 6 831 1 490 5 341
Ловеч 105 19 86 8 493 2 869 5 624
Монтана 101 14 87 6 972 2 021 4 951
Плевен 133 27 106 11 451 4 399 7 052
Северен централен район 527 77 450 43 378 14 581 28 797
Велико Търново 156 22 134 12 224 4 019 8 205
Габрово 77 18 59 7 941 3 662 4 279
Разград 100 10 90 7 973 2 174 5 799
Русе 90 19 71 8 026 3 544 4 482
Силистра 104 8 96 7 214 1 182 6 032
Североизточен район 527 85 442 39 266 13 857 25 409
Варна 164 37 127 14 619 6 422 8 197
Добрич 121 13 108 7 758 1 880 5 878
Търговище 112 10 102 7 046 1 406 5 640
Шумен 130 25 105 9 843 4 149 5 694
Югоизточен район 545 93 452 42 776 15 298 27 478
Бургас 168 38 130 15 441 6 996 8 445
Сливен 109 22 87 8 551 3 357 5 194
Стара Загора 183 23 160 12 708 3 110 9 598
Ямбол 85 10 75 6 076 1 835 4 241
Югозападна и Южна централна България
Югозападен район 591 198 393 54 762 31 080 23 682
Благоевград 118 15 103 8 837 2 686 6 151
Кюстендил 97 26 71 8 315 4 097 4 218
Перник 81 19 62 6 114 2 671 3 443
София 150 24 126 11 744 3 733 8 011
София (столица) 145 114 31 19 752 17 893 1 859
Южен централен район 614 129 485 53 288 23 744 29 544
Кърджали 83 10 73 6 407 2 453 3 954
Пазарджик 104 22 82 8 857 3 467 5 390
Пловдив 207 50 157 19 083 9 005 10 078
Смолян 87 12 75 7 182 3 094 4 088
Хасково 133 35 98 11 759 5 725 6 034
21.05.2018