Премини към основното съдържание

Читалища, осигуряващи компютри с достъп до интернет за ползване от потребители, читалища с функционираща библиотека и читалища със зала за представления по области


ЧИТАЛИЩА, ОСИГУРЯВАЩИ КОМПЮТРИ С ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЧИТАЛИЩА С ФУНКЦИОНИРАЩА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛИЩА СЪС ЗАЛА ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ
Области Читалища - общ брой В т.ч. читалища, осигуряващи компютри с достъп до интернет за ползване от потребители В т.ч. читалища с функционираща библиотека В т.ч. читалища със зала за представления
Брой % Брой % Брой %
Общо 3 321 1 616 48.7 3 045 91.7 2 544 76.6
Благоевград 118 58 49.2 108 91.5 87 73.7
Бургас 168 59 35.1 158 94.0 106 63.1
Варна 164 74 45.1 156 95.1 125 76.2
Велико Търново 156 73 46.8 140 89.7 143 91.7
Видин 77 39 50.6 69 89.6 59 76.6
Враца 101 62 61.4 100 99.0 82 81.2
Габрово 77 40 51.9 63 81.8 56 72.7
Добрич 121 37 30.6 100 82.6 100 82.6
Кърджали 83 33 39.8 76 91.6 58 69.9
Кюстендил 97 51 52.6 79 81.4 49 50.5
Ловеч 105 66 62.9 98 93.3 84 80.0
Монтана 101 47 46.5 96 95.0 84 83.2
Пазарджик 104 60 57.7 99 95.2 85 81.7
Перник 81 31 38.3 58 71.6 50 61.7
Плевен 133 83 62.4 128 96.2 107 80.5
Пловдив 207 86 41.5 202 97.6 153 73.9
Разград 100 53 53.0 95 95.0 83 83.0
Русе 90 55 61.1 89 98.9 72 80.0
Силистра 104 63 60.6 90 86.5 85 81.7
Сливен 109 48 44.0 101 92.7 78 71.6
Смолян 87 54 62.1 77 88.5 72 82.8
София 150 79 52.7 139 92.7 127 84.7
София (столица) 145 70 48.3 126 86.9 87 60.0
Стара Загора 183 74 40.4 168 91.8 138 75.4
Търговище 112 45 40.2 105 93.8 88 78.6
Хасково 133 69 51.9 121 91.0 103 77.4
Шумен 130 68 52.3 125 96.2 110 84.6
Ямбол 85 39 45.9 79 92.9 73 85.9
21.05.2018