Премини към основното съдържание

Лица според посещения на културни забележителности по пол, възраст, образование и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 381 922 892 640 26.4% 281 368 8.3% 132 348 3.9% 2 075 566 61.4%
По пол
Мъже 1 698 457 394 288 23.2% 102 478 6.0% 61 542 3.6% 1 140 148 67.1%
Жени 1 683 465 498 352 29.6% 178 890 10.6% 70 806 4.2% 935 417 55.6%
По възраст
25 - 34 662 421 169 475 25.6% 72 123 10.9% 37 675 5.7% 383 148 57.8%
35 - 44 888 571 248 716 28.0% 73 949 8.3% 40 436 4.6% 525 469 59.1%
45 - 54 995 403 272 206 27.3% 76 994 7.7% 24 848 2.5% 621 355 62.4%
55 - 64 835 527 202 242 24.2% 58 302 7.0% 29 389 3.5% 545 593 65.3%
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 16 159 3.2% 1 912 0.4% 1 637 0.3% 488 706 96.1%
Средно образование 1 858 722 464 692 25.0% 103 747 5.6% 48 519 2.6% 1 241 765 66.8%
Висше образование 1 014 785 411 789 40.6% 175 710 17.3% 82 192 8.1% 345 095 34.0%
По местоживеене
В градовете 2 510 155 775 744 30.9% 241 721 9.6% 113 223 4.5% 1 379 467 55.0%
В селата 871 767 116 897 13.4% 39 647 4.5% 19 125 2.2% 696 099 79.8%
14.09.2023