Премини към основното съдържание

Лица според четене на книги по пол, възраст, образование и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. Прочели поне една книга през последните 12 месеца Не прочели нито една книга през последните 12 месеца
брой % брой %
Общо 3 381 922 1 630 617 48.2% 1 751 306 51.8%
По пол
Мъже 1 698 457 645 824 38.0% 1 052 633 62.0%
Жени 1 683 465 984 793 58.5% 698 672 41.5%
По възраст
25 - 34 662 421 352 442 53.2% 309 979 46.8%
35 - 54 888 571 432 001 48.6% 456 570 51.4%
45 - 54 995 403 438 331 44.0% 557 072 56.0%
55 - 64 835 527 407 843 48.8% 427 684 51.2%
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 35 422 7.0% 472 992 93.0%
Средно образование 1 858 722 738 995 39.8% 1 119 727 60.2%
Висше образование 1 014 785 856 199 84.4% 158 587 15.6%
По местоживеене
В градовете 2 510 155 1 414 678 56.4% 1 095 477 43.6%
В селата 871 767 215 938 24.8% 655 829 75.2%
14.09.2023