Премини към основното съдържание

Лица според посещения на представления на живо по пол, възраст, образование и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЖИВО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 381 922 1 013 190 30.0% 210 987 6.2% 88 116 2.6% 2 069 630 61.2%
По пол
Мъже 1 698 457 456 431 26.9% 59 894 3.5% 32 703 1.9% 1 149 430 67.7%
Жени 1 683 465 556 759 33.1% 151 093 9.0% 55 413 3.3% 920 200 54.7%
По възраст
25 - 34 662 421 233 686 35.3% 43 783 6.6% 15 909 2.4% 369 043 55.7%
35 - 44 888 571 263 245 29.6% 42 626 4.8% 25 186 2.8% 557 514 62.7%
45 - 54 995 403 313 560 31.5% 73 461 7.4% 20 679 2.1% 587 703 59.0%
55 - 64 835 527 202 700 24.3% 51 116 6.1% 26 342 3.2% 555 369 66.5%
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 24 455 4.8% 4 663 0.9% 1 637 0.3% 477 659 94.0%
Средно образование 1 858 722 493 543 26.6% 54 090 2.9% 35 423 1.9% 1 275 667 68.6%
Висше образование 1 014 785 495 192 48.8% 152 234 15.0% 51 055 5.0% 316 304 31.2%
По местоживеене
В градовете 2 510 155 890 227 35.5% 192 358 7.7% 82 261 3.3% 1 345 309 53.6%
В селата 871 767 122 963 14.1% 18 629 2.1% 5 855 0.7% 724 320 83.1%
14.09.2023