Премини към основното съдържание

Лица според четене на вестници по пол, възраст, образование и местоживеене

Динамичен ред: Culture_10.6.xls

ЛИЦА СПОРЕД ЧЕТЕНЕ НА ВЕСТНИЦИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2022 Г.)
  Общо - бр. Всеки ден или почти всеки ден Поне веднъж седмично (но не всеки ден) Поне веднъж месечно (но не всяка седмица) По-малко от веднъж месечно Нечетящи вестници
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 3 381 922 903 946 26.7% 1 234 223 36.5% 845 188 25.0% 229 380 6.8% 169 185 5.0%
По пол
Мъже 1 698 457 431 719 25.4% 652 627 38.4% 422 377 24.9% 118 484 7.0% 73 250 4.3%
Жени 1 683 465 472 227 28.1% 581 595 34.5% 422 811 25.1% 110 897 6.6% 95 935 5.7%
По възраст
25 - 34 662 421 219 219 33.1% 213 988 32.3% 136 542 20.6% 47 166 7.1% 45 507 6.9%
35 - 44 888 571 247 375 27.8% 300 099 33.8% 234 156 26.4% 65 298 7.3% 41 643 4.7%
45 - 54 995 403 237 742 23.9% 388 975 39.1% 251 736 25.3% 68 520 6.9% 48 430 4.9%
55 - 64 835 527 199 611 23.9% 331 161 39.6% 222 753 26.7% 48 396 5.8% 33 605 4.0%
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 318 647 62.7% 45 869 9.0% 77 926 15.3% 38 956 7.7% 27 016 5.3%
Средно образование 1 858 722 393 143 21.2% 702 712 37.8% 523 108 28.1% 134 342 7.2% 105 416 5.7%
Висше образование 1 014 785 192 156 18.9% 485 641 47.9% 244 153 24.1% 56 082 5.5% 36 753 3.6%
По местоживеене
В градовете 2 510 155 567 725 22.6% 1 018 638 40.6% 656 004 26.1% 156 924 6.3% 110 863 4.4%
В селата 871 767 336 221 38.6% 215 584 24.7% 189 184 21.7% 72 456 8.3% 58 322 6.7%
14.09.2023