Премини към основното съдържание

Лица според посещения на кино по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене


ЛИЦА СПОРЕД ПОСЕЩЕНИЯ НА КИНО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВ СТАТУС И МЕСТОЖИВЕЕНЕ (2016 Г.)
  Общо - бр. 1-3 пъти през последните 12 месеца 4-6 пъти през последните 12 месеца Повече от 7 пъти през последните 12 месеца Не посещавали през последните 12 месеца
брой % брой % брой % брой %
Общо 3 863 951 949 901 24.6 323 609 8.4 189 001 4.9 2 401 441 62.1
По пол
Мъже 1 946 629 459 490 23.6 180 955 9.3 97 427 5.0 1 208 756 62.1
Жени 1 917 322 490 411 25.6 142 653 7.4 91 573 4.8 1 192 685 62.2
По възраст
25 - 34 931 504 286 450 30.8 137 437 14.8 95 412 10.2 412 204 44.3
35 - 54 1 983 473 548 052 27.6 168 646 8.5 79 987 4.0 1 186 788 59.8
55 - 64 948 974 115 399 12.2 (17526) (1.8) 13 601 1.4 802 448 84.6
По образование
Основно и по-ниско образование 620 834 39 217 6.3 (2834) (0.5) (1412) (0.2) 577 371 93.0
Средно образование 2 108 203 480 975 22.8 142 957 6.8 64 551 3.1 1 419 720 67.3
Висше образование 1 134 914 429 709 37.9 177 817 15.7 123 038 10.8 404 350 35.6
По трудов статус1
Заети 2 673 913 809 801 30.3 288 817 10.8 165 864 6.2 1 409 432 52.7
Безработни 588 169 70 026 11.9 17 132 2.9 (7911) (1.3) 493 101 83.8
Икономически неактивни 601 868 70 074 11.6 17 660 2.9 (15226) (2.5) 498 908 82.9
По местоживеене
В градовете 2 860 849 829 774 29.0 298 953 10.4 179 014 6.3 1 553 108 54.3
В селата 1 003 102 120 126 12.0 24 656 2.5 (9987) (1.0) 848 333 84.6

( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017