Премини към основното съдържание

Приходи (в това число: от Европейски проекти и програми), разходи и персонал на музеите по статистически райони

Динамичен ред: Culture_8.5.xls

ПРИХОДИ (В ТОВА ЧИСЛО: ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРАГРАМИ), РАЗХОДИ И ПЕРСОНАЛ НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв. Персонал - бр.
общо в т. ч.от Европейски проекти и програми общо в т. ч. щатни единици (заети)
Общо за страната 70 166 1 102 66 694 3 365 2 947
Северна и Югоизточна България
Северозападен 5 461 91 5 143 272 263
Северен централен 11 675 260 11 290 615 549
Североизточен 7 888 192 7 223 509 346
Югоизточен 9 133 134 8 455 413 392
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 25 551 231 25 222 1 048 973
Южен централен 10 458 195 9 361 508 424
21.05.2021