Премини към основното съдържание

Приходи (в това число: от Европейски проекти и програми), разходи и персонал на музеите по статистически райони

Динамичен ред: Culture_8.5.xls

ПРИХОДИ (В ТОВА ЧИСЛО: ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ), РАЗХОДИ И ПЕРСОНАЛ НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв. Персонал - бр.
общо в т. ч. от Европейски проекти и програми общо в т. ч. щатни единици (заети)
Общо за страната 80 243 1 970 75 166 3 377 2 920
Северна и Югоизточна България
Северозападен 6 452 101 5 608 278 268
Северен централен 13 447 358 13 170 607 537
Североизточен 9 833 334 8 621 603 340
Югоизточен 10 922 550 9 845 403 383
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 28 383 472 27 925 1 042 974
Южен централен 11 206 154 9 998 444 418
23.05.2022