Премини към основното съдържание

Музеи и организирани прояви

Динамичен ред: Culture_8.1.xls

МУЗЕИ И ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ
  2020
Музеи - бр. 182
Посещения - общо - хил. 2 236
на един музей - хил. 12
Посещения в деня за свободен вход - хил. 266
Посещения от чужденци - хил. 232
Изнесени беседи - бр. 21 671
в т.ч. на чужди езици - бр. 1 675
Уредени временни изложби - бр.  
собствени 225
съвместни 529
Концерти - бр. 272
Обсъждания на книги - бр. 203
Видео прожекции - бр. 1 245
Конкурси - бр. 82
21.05.2021