Премини към основното съдържание

Музеи и организирани прояви

Динамичен ред: Culture_8.1.xls

МУЗЕИ И ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ
  2021
Музеи - бр. 184
Посещения - общо - хил. 2 915
на един музей - хил. 16
Посещения в деня за свободен вход - хил. 383
Посещения от чужденци - хил. 360
Изнесени беседи - бр. 38 663
в т.ч. на чужди езици - бр. 3 394
Уредени временни изложби - бр.  
собствени 854
съвместни 737
Концерти - бр. 358
Обсъждания на книги - бр. 235
Видео прожекции - бр. 1 483
Конкурси - бр. 138
23.05.2022