Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на музеите по видове музеи

Динамичен ред: Culture_8.2.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА МУЗЕИТЕ ПО ВИДОВЕ МУЗЕИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Видове музеи Музеи - брой Приходи - хил. лв. Разходи -
хил. лв.
общо в т. ч.: от бюджетна субсидия общо
Общо за страната 182 70 166 59 061 66 694
Общи 96 37 976 31 902 35 696
Специализирани 86 32 190 27 159 30 999
в т.ч. художествени галерии 28 12 240 11 020 133
21.05.2021