Премини към основното съдържание

Материална база на музеите по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_8.3.xls

MАТЕРИАЛНА БАЗА НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Полезна площ - кв.м
в това число:
за експозиции за фондохранилища обслужващи помещения
Общо за страната 533 447 325 210 94 352 107 763
Северна и Югоизточна България 306 611 187 369 49 296 67 786
Северозападен 56 324 37 365 6 390 12 128
Видин 6 001 3 667 679 1 635
Враца 4 966 4 028 888 25
Ловеч 8 691 5 437 1 426 1 690
Монтана 5 737 3 342 1 251 1 144
Плевен 30 929 20 891 2 146 7 634
Северен централен 103 279 58 243 18 331 25 886
Велико Търново 32 073 20 867 4 240 6 633
Габрово 35 994 16 666 7 015 12 026
Разград 8 045 4 294 1 529 2 147
Русе 13 958 7 293 4 592 2 030
Силистра 13 209 9 123 955 3 050
Североизточен 49 936 32 062 7 520 9 989
Варна 14 582 10 530 1 518 2 404
Добрич 13 808 8 389 1 743 3 541
Търговище 9 002 4 666 1 829 2 487
Шумен 12 544 8 477 2 430 1 557
Югоизточен 97 072 59 699 17 055 19 783
Бургас 20 605 15 433 1 964 3 045
Сливен 18 911 8 689 5 674 4 399
Стара Загора 37 569 22 856 6 589 8 016
Ямбол 19 987 12 721 2 828 4 323
Югозападна и Южна централна България 226 836 137 841 45 056 39 977
Югозападен 161 783 94 260 34 489 30 080
Благоевград 15 811 11 764 1 891 1 676
Кюстендил 12 587 7 662 2 996 1 807
Перник 12 164 9 828 1 247 1 069
София 8 382 6 739 890 753
София (столица) 112 839 58 267 27 465 24 775
Южен централен 65 053 43 581 10 567 9 897
Кърджали 3 485 2 800 464 141
Пазарджик 18 215 13 239 2 616 2 281
Пловдив 29 671 18 599 4 925 5 659
Смолян 5 729 3 632 1 011 778
Хасково 7 953 5 311 1 551 1 038
23.05.2024