Премини към основното съдържание

Материална база на музеите по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_8.3.xls

MАТЕРИАЛНА БАЗА НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Полезна площ - кв.м
в това число:
за експозиции за фондохранилища обслужващи помещения
Общо за страната 531 357 317 167 94 108 114 647
Северна и Югоизточна България 289 120 175 810 47 425 64 267
Северозападен 56 050 37 395 6 326 12 097
Видин 6 001 3 667 679 1 635
Враца 4 838 3 973 824 16
Ловеч 8 641 5 437 1 426 1 753
Монтана 5 737 3 427 1 251 1 059
Плевен 30 833 20 891 2 146 7 634
Северен централен 95 986 55 496 16 534 23 427
Велико Търново 30 138 19 522 3 710 6 578
Габрово 30 750 15 395 5 919 9 384
Разград 8 045 4 227 1 358 2 385
Русе 13 958 7 293 4 592 2 030
Силистра 13 095 9 059 955 3 050
Североизточен 49 149 31 671 7 595 9 518
Варна 14 844 10 530 1 711 2 473
Добрич 13 493 8 100 1 683 3 575
Търговище 8 299 4 564 1 802 1 913
Шумен 12 513 8 477 2 399 1 557
Югоизточен 87 935 51 248 16 970 19 225
Бургас 12 670 8 138 1 866 2 536
Сливен 18 461 8 323 5 591 4 398
Стара Загора 37 499 22 786 6 579 8 026
Ямбол 19 305 12 001 2 934 4 265
Югозападна и Южна централна България 242 237 141 357 46 683 50 380
Югозападен 180 310 100 592 36 030 40 814
Благоевград 15 454 11 368 2 089 1 537
Кюстендил 10 740 6 911 3 086 621
Перник 14 313 10 538 1 144 2 611
София 30 019 26 552 2 484 983
София (столица) 109 784 45 223 27 227 35 062
Южен централен 61 927 40 765 10 653 9 566
Кърджали 3 485 2 800 464 141
Пазарджик 17 981 13 178 2 614 2 110
Пловдив 27 100 16 071 5 164 5 402
Смолян 5 498 3 482 1 003 845
Хасково 7 863 5 234 1 408 1 068
23.05.2022