Премини към основното съдържание

Материална база на музеите по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_8.3.xls

MАТЕРИАЛНА БАЗА НА МУЗЕИТЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Полезна площ - кв.м
в това число:
за експозиции за фондохранилища обслужващи помещения
Общо за страната 501 519 298 431 89 748 107 663
Северна и Югоизточна България
Северозападен 52 983 35 864 6 078 10 759
Видин 5 109 3 026 666 1 397
Враца 4 838 3 973 824 16
Ловеч 6 867 4 547 1 331 914
Монтана 5 336 3 427 1 111 798
Плевен 30 833 20 891 2 146 7 634
Северен централен 90 258 50 993 16 545 22 191
Велико Търново 30 138 19 522 3 710 6 578
Габрово 29 466 15 113 6 019 8 282
Разград 7 714 3 896 1 358 2 385
Русе 14 058 7 293 4 592 2 130
Силистра 8 882 5 169 866 2 816
Североизточен 48 996 31 534 7 595 9 502
Варна 14 844 10 530 1 711 2 473
Добрич 13 493 8 100 1 683 3 575
Търговище 8 299 4 564 1 802 1 913
Шумен 12 360 8 340 2 399 1 541
Югоизточен 87 643 51 191 17 000 18 972
Бургас 12 818 8 248 1 896 2 556
Сливен 18 461 8 323 5 591 4 398
Стара Загора 37 212 22 619 6 579 7 906
Ямбол 19 152 12 001 2 934 4 112
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 159 678 88 331 31 591 36 838
Благоевград 15 401 11 315 2 089 1 537
Кюстендил 10 616 6 791 3 086 617
Перник 14 313 10 538 1 144 2 611
София 16 965 14 672 1 350 943
София (столица) 102 383 45 015 23 922 31 130
Южен централен 61 961 40 518 10 939 9 401
Кърджали 3 485 2 800 464 141
Пазарджик 17 991 13 178 2 614 2 110
Пловдив 27 159 15 859 5 450 5 237
Смолян 5 498 3 482 1 003 845
Хасково 7 828 5 199 1 408 1 068
21.05.2021