Премини към основното съдържание

Музеи по области

Динамичен ред: Culture_8.4.xls

МУЗЕИ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Области Музеи Посещения Експонати Персонал
Общо в т.ч. специалисти с научна степен или академична длъжност и уредници
Общо 182 2 236 031 7 549 769 3 365 1 084
Благоевград 6 61 178 144 967 97 38
Бургас 12 81 116 103 589 131 43
Варна 8 84 674 182 701 301 47
Велико Търново 9 196 806 310 376 239 60
Видин 2 93 453 89 394 41 18
Враца 3 7 178 144 705 32 17
Габрово 10 191 187 624 796 201 61
Добрич 6 136 866 249 041 76 25
Кърджали 2 6 190 42 988 83 27
Кюстендил 4 36 405 149 832 82 23
Ловеч 5 69 909 114 525 50 16
Монтана 4 8 443 137 697 39 23
Пазарджик 10 91 042 203 240 109 48
Перник 4 18 724 59 236 49 19
Плевен 4 81 035 406 224 110 18
Пловдив 14 199 167 305 474 200 67
Разград 3 19 095 123 684 64 17
Русе 4 59 283 147 484 65 27
Силистра 5 17 416 51 393 46 18
Сливен 6 51 287 165 377 101 30
Смолян 3 9 812 144 545 36 15
София 8 170 133 86 915 73 22
София (столица) 18 273 159 2 679 526 747 244
Стара Загора 13 126 656 302 324 132 44
Търговище 4 5 371 83 437 44 22
Хасково 7 16 493 192 123 80 36
Шумен 3 107 233 192 603 88 38
Ямбол 5 16 720 111 573 49 21
21.05.2021