Премини към основното съдържание

Радиопредавания по вид

Динамичен ред: Culture_5.2.xls

РАДИОПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Часове)
  2020
Общо предавания 635 102
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времeто 61 824
Информационно-тематични 30 970
Актуални 27 544
Информационно-забавни 19 369
Изкуство и култура 11 774
Образователни 7 103
Научни 1 549
Религиозни 1 203
Драматични 532
Спортни 8 711
Забавни 15 798
Музикални 398 572
Сериозна музика (класическа) 19 346
Лека забавна музика 272 114
Други музикални програми 107 112
Детско-младежки 6 753
Регионални 9 566
Рекламни 25 564
Анонси (промоции) 3 761
Некласифицирани 4 509
21.05.2021