Премини към основното съдържание

Радиопредавания по вид

Динамичен ред: Culture_5.2.xls

РАДИОПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД
(Часове)
  2023
Общо предавания 605 616
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времeто 51 823
Информационно-тематични 26 892
Актуални 26 907
Информационно-забавни 16 694
Изкуство и култура 9 277
Образователни 8 610
Научни 2 087
Религиозни 3 330
Драматични 458
Спортни 8 060
Забавни 18 851
Музикални 380 290
Сериозна музика(класическа) 15 883
Лека забавна музика 250 122
Други музикални програми 114 285
Детско-младежки 12 811
Регионални 7 686
Рекламни 24 360
Анонси (промоции) 3 574
Некласифицирани 3 906
23.05.2024