Премини към основното съдържание

Радиопредавания по вид

Динамичен ред: Culture_5.2.xls

РАДИОПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД
(Часове)
  2021
Общо предавания 634 967
Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времeто 63 058
Информационно-тематични 30 665
Актуални 30 378
Информационно-забавни 19 865
Изкуство и култура 11 945
Образователни 6 807
Научни 1 656
Религиозни 1 352
Драматични 329
Спортни 8 368
Забавни 16 852
Музикални 394 265
Сериозна музика(класическа) 23 204
Лека забавна музика 263 054
Други музикални програми 108 007
Детско-младежки 6 949
Регионални 8 471
Рекламни 26 032
Анонси (промоции) 3 719
Некласифицирани 4 256
23.05.2022