Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на радиооператорите

Динамичен ред: Culture_5.3.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА РАДИООПЕРАТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
 
  Общо - хил. лв.
Наличност на 31.01 5939
Приходи - общо 85 301
Субсидии от държавата 56 151
Реклами и спонсори 20 603
Реклами 20 429
Спонсори 174
Други 8547
Разходи - общо 82 666
Разходи за програми 11050
За производство на програми 10934
За покупка на програми 116
Разходи за средства за производство и разпространение 62 536
За средства за производство (вкл.дълготрайни инвестиции) 5 952
За средства за разпространение 11 712
За персонал,за управление и администр.разходи 44 872
Други 9080
Наличност на 31.12. 8574
23.05.2022