Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на радиооператорите

Динамичен ред: Culture_5.3.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА РАДИООПЕРАТОРИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
  Общо -
хил. лв.
Наличност на 31.01 4666
Приходи - общо 90627
Субсидии от държавата 61984
Реклами и спонсори 22156
Реклами 22038
Спонсори 118
Други 6487
Разходи - общо 90568
Разходи за програми 10175
За производство на програми 9980
За покупка на програми 195
Разходи за средства за производство и разпространение 74801
За средства за производство (вкл.дълготрайни инвестиции) 4258
За средства за разпространение 13879
За персонал,за управление и администр.разходи 56664
Други 5592
Наличност на 31.12. 4725
21.05.2021