Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на радиооператорите

Динамичен ред: Culture_5.3.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА РАДИООПЕРАТОРИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
  Общо - хил. лв.
Приходи - общо 98 809
Субсидии от държавата 59 026
Реклами и спонсори 30 638
Реклами 30 232
Спонсори 406
Други 9 145
Разходи - общо 99 520
Разходи за програми 12 483
За производство на програми 12 253
За покупка на програми 230
Разходи за средства за производство и разпространение 78 531
За средства за производство (вкл.дълготрайни инвестиции) 5 667
За средства за разпространение 15 512
За персонал,за управление и администр.разходи 57 352
Други 8 506
23.05.2023