Премини към основното съдържание

Радиооператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_5.4.xls

РАДИООПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони Брой Радиопредавания - часове
Общо за страната 77 635 102
Северна и Югоизточна България
Северозападен 8 35 242
Северен централен 10 45 028
Североизточен 3 12 038
Югоизточен 11 56 120
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 42 477 330
Южен централен 3 9 344
21.05.2021