Премини към основното съдържание

Радиооператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_5.4.xls

РАДИООПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони Брой Радиопредавания - часове
Общо за страната 74 634 967
Северна и Югоизточна България
Северозападен 7 27 110
Северен централен 9 36 203
Североизточен 3 12 144
Югоизточен 10 54 914
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 42 485 004
Южен централен 3 19 592
23.05.2022