Премини към основното съдържание

Радиооператори по статистически райони

Динамичен ред: Culture_5.4.xls

РАДИООПЕРАТОРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони Брой Радиопредавания - часове
Общо за страната 73 603 201
Северна и Югоизточна България
Северозападен 7 22 439
Северен централен 8 35 800
Североизточен 3 12 418
Югоизточен 11 58 386
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 42 465 234
Южен централен 2 8 924
23.05.2023