Премини към основното съдържание

Радиооператори

Динамичен ред: Culture_5.1.xls

РАДИООПЕРАТОРИ1 ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
  2020
Радиооператори - бр. 77
Предавания - часове 635 102

1 Лицензираните и регистрираните радиа, радиомрежи и радиовериги
21.05.2021