Премини към основното съдържание

Кина по статистически райони

Динамичен ред: Culture_3.3.xls

КИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони Kина -
бр.
Екрани -
бр.
Места -
бр.
Прожекции - бр. Посещения - хил. Приходи от билети - хил. лв.
Общо за страната 70 215 34 407 162 906 1 316 12 476
Северна и Югоизточна България
Северозападен 10 13 1 931 7 628 65 485
Северен централен 13 27 4 318 19 528 111 917
Североизточен 9 39 7 454 28 074 156 1 554
Югоизточен 6 26 4 420 21 024 135 1 302
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 21 79 12 031 64 859 672 6 591
Южен централен 11 31 4 253 21 793 177 1 626
21.05.2021