Премини към основното съдържание

Кина по статистически райони

Динамичен ред: Culture_3.3.xls

КИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически райони Kина -
бр.
Екрани -
бр.
Места -
бр.
Прожекции -
бр.
Посещения -
хил.
Приходи от билети -
хил. лв.
Общо за страната 81 225 36 870 309 659 4 412 52 808
Северна и Югоизточна България
Северозападен 8 11 1 416 15 246 217 2 263
Северен централен 14 29 4 925 38 427 348 3 520
Североизточен 11 38 6 669 53 502 546 6 753
Югоизточен 9 24 4 924 32 717 522 6 031
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 27 89 14 722 121 584 2 184 27 068
Южен централен 12 34 4 214 48 183 596 7 173
23.05.2024