Премини към основното съдържание

Кина по вид

Динамичен ред: Culture_3.2.xls

КИНА ПО ВИД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Вид Кина -
бр.
Екрани -
бр.
Места -
бр.
Прожекции -
бр.
Посещения -
хил.
Приходи от билети -
хил. лв.
Общо 81 225 36 870 309 659 4 412 52 808
Стационарни (закрити и открити) 70 114 20 495 132 422 1 599 16 329
Мултиплекси1 11 111 16 375 177 237 2 813 36 479

1 Стационарно кино с 8 и повече екрана.
23.05.2024