Премини към основното съдържание

Кина по вид

Динамичен ред: Culture_3.2.xls

КИНА ПО ВИД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Вид Кина - бр. Екрани - бр. Места - бр. Прожекции - бр. Посещения - хил. Приходи от билети - хил. лв.
Общо 76 221 38 411 210 536 2 400 44 640
Стационарни (закрити и открити) 66 114 21 896 89 947 955 8 190
Мултиплекси1 10 107 16 515 120 589 1 445 36 450

1 Стационарно кино с 8 и повече екрана.
23.05.2022