Премини към основното съдържание

Кина по вид

Динамичен ред: Culture_3.2.xls

КИНА ПО ВИД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Вид Кина -
бр.
Екрани -
бр.
Места -
бр.
Прожекции -
бр.
Посещения -
хил.
Приходи от билети -
хил. лв.
Общо 70 215 34 407 162 906 1 316 12 476
Стационарни (закрити и открити) 60 108 17 358 64 885 502 3 995
Мултиплекси1 10 107 17 049 98 021 814 8 480

1 Стационарно кино с 8 и повече екрана
21.05.2021