Премини към основното съдържание

Прожекции според националността на филма по области

Динамичен ред: Culture_3.4.xls

ПРОЖЕКЦИИ СПОРЕД НАЦИОНАЛНОСТТА НА ФИЛМА ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Области
Филми по националност
Прожекции - бр. Зрители -
хил.
Приходи от билети - хил.лв.
Общо за страната 301 350 3 816.2 40 810.7
Български 49 386 538.4 5 178.4
Европейски 41 093 376.2 3 617.2
Американски (САЩ) 202 822 2 841.1 31 372.9
Други 8 049 60.3 642.2
Благоевград 4 988 96.3 625.5
Български 813 13.9 81.8
Европейски 562 9.8 55.5
Американски (САЩ) 3 553 71.9 484.3
Други 60 0.7 3.9
Бургас 17 814 255.2 2 734.7
Български 3 007 37.1 371.0
Европейски 1 932 16.0 164.1
Американски (САЩ) 12 455 199.8 2 176.3
Други 420 2.3 23.3
Варна 44 206 414.9 4 558.4
Български 7 131 60.0 562.6
Европейски 4 567 33.4 302.7
Американски (САЩ) 31 441 316.5 3 644.3
Други 1 067 5.0 48.8
Велико Търново 13 204 108.5 918.8
Български 2 743 19.4 144.2
Европейски 2 496 10.3 69.8
Американски (САЩ) 7 536 75.5 677.8
Други 429 3.3 27.0
Видин 1 259 23.5 219.6
Български 231 3.2 26.9
Европейски 82 1.0 9.5
Американски (САЩ) 854 17.8 169.9
Други 92 1.5 13.3
Враца 4 315 45.3 376.8
Български 707 5.8 45.9
Европейски 825 4.2 30.6
Американски (САЩ) 2 582 33.1 282.8
Други 201 2.2 17.5
Габрово 3 196 32.4 271.6
Български 555 5.6 44.1
Европейски 395 3.3 24.8
Американски (САЩ) 2 183 23.1 200.1
Други 63 0.4 2.6
Добрич 2 514 17.4 150.6
Български 431 2.9 22.9
Европейски 407 3.2 22.8
Американски (САЩ) 1 631 11.1 103.3
Други 45 0.2 1.6
Кърджали 718 5.6 44.4
Български 110 0.8 5.7
Европейски 59 0.3 2.5
Американски (САЩ) 492 4.1 33.2
Други 57 0.4 3.0
Кюстендил 1 712 31.5 204.5
Български 228 3.5 21.4
Европейски 239 4.4 25.4
Американски (САЩ) 1 220 23.4 156.7
Други 25 0.2 1
Ловеч 2 165 21.9 162.1
Български 755 4.7 34.3
Европейски 261 2.8 19.6
Американски (САЩ) 1 093 14.1 106.2
Други 56 0.3 2.0
Монтана 979 19.3 177.3
Български 151 2.7 24.3
Европейски 118 2.2 19.6
Американски (САЩ) 671 14.0 129.7
Други 39 0.4 3.7
Пазарджик 2 805 38.3 296.7
Български 354 4.3 32.0
Европейски 266 2.3 17.0
Американски (САЩ) 2 172 31.6 247.2
Други 13 0.1 0.5
Перник 5 635 70.3 685.6
Български 861 11.5 93.9
Европейски 569 7.7 64.2
Американски (САЩ) 4 091 50.3 520.2
Други 114 0.8 7.3
Плевен 7 676 86.9 804.3
Български 1 309 13.0 110.3
Европейски 772 7.2 60.4
Американски (САЩ) 5 437 65.9 627.2
Други 158 0.8 6.4
Пловдив 36 652 445.4 4 786.7
Български 5 600 61.2 581.5
Европейски 3 958 32.5 299.3
Американски (САЩ) 26 334 347.4 3 865.4
Други 760 4.3 40.5
Разград 3 412 21.8 171.8
Български 924 10.1 77.5
Европейски 1 019 2.1 13.4
Американски (САЩ) 1 430 9.5 80.4
Други 39 0.1 0.5
Русе 17 138 131.3 1 352.0
Български 2 603 18.8 187.6
Европейски 1 919 11.0 106.4
Американски (САЩ) 12 145 100.0 1 042.8
Други 471 1.5 15.2
Силистра 2 118 10.6 86.5
Български 470 2.3 17.6
Европейски 654 1.3 8.2
Американски (САЩ) 966 6.9 60.2
Други 28 0.1 0.5
Сливен 748 12.0 96.3
Български 64 1.0 7.7
Европейски 36 0.5 4.4
Американски (САЩ) 624 10.2 81.2
Други 24 0.3 3.0
Смолян 1 709 12.9 106.3
Български 279 2.2 18.6
Европейски 205 1.1 8.5
Американски (САЩ) 1 177 9.5 78.2
Други 48 0.1 1.0
София (столица) 106 868 1 680.2 19 786.0
Български 16 860 219.6 2 360.0
Европейски 16 582 194.5 2 086.7
Американски (САЩ) 70 018 1 232.7 14 936.3
Други 3 408 33.4 403.0
София (област) 1 149 14.8 123.7
Български 204 2.7 23.2
Европейски 208 2.2 17.9
Американски (САЩ) 711 9.7 81.1
Други 26 0.2 1.5
Стара Загора 13 649 143.4 1 487.2
Български 2 154 20.0 194.2
Европейски 1 944 11.9 107.2
Американски (САЩ) 9 219 110.2 1 173.5
Други 332 1.3 12.2
Търговище 2 076 12.9 108.4
Български 384 2.4 19.9
Европейски 381 1.4 9.9
Американски (САЩ) 1 280 8.9 77.6
Други 31 0.2 1
Хасково 865 10.6 92.9
Български 89 1.4 10.6
Европейски 207 1.9 15.3
Американски (САЩ) 539 7.1 65.8
Други 30 0.2 1.2
Шумен 1 039 9.9 85.2
Български 250 2.3 17.7
Европейски 276 0.8 5.9
Американски (САЩ) 500 6.7 61.2
Други 13 0.1 0.4
Ямбол 741 42.2 295.7
Български 119 5.8 40.8
Европейски 154 6.4 45.3
Американски (САЩ) 468 30.0 209.6
Други - - -
23.05.2023