Премини към основното съдържание

Прожекции според националността на филма по области

Динамичен ред: Culture_3.4.xls

ПРОЖЕКЦИИ СПОРЕД НАЦИОНАЛНОСТТА НА ФИЛМА ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Области
Филми по националност
Прожекции -
бр.
Зрители -
хил.
Приходи от билети -
хил.лв.
Общо за страната 309 659 4 412.1 52 807.9
Български 34 202 367.0 4 050.4
Европейски 59 675 572.0 6 474.3
Американски (САЩ) 199 857 3 300.3 40 227.9
Други 15 925 172.9 2 055.3
Благоевград 6 845 137.8 979.4
Български 1 040 13.0 88.1
Европейски 730 10.6 66.7
Американски (САЩ) 4 916 111.0 803.4
Други 159 3.1 21.2
Бургас 17 632 293.6 3 523.0
Български 1 607 19.6 238.6
Европейски 2 609 23.7 268.2
Американски (САЩ) 12 707 242.7 2 929.8
Други 709 7.7 86.3
Варна 45 181 481.7 6 136.1
Български 4 643 42.7 494.3
Европейски 9 379 93.0 1 127.0
Американски (САЩ) 28 418 319.3 4 182.1
Други 2 741 26.6 332.7
Велико Търново 13 372 123.5 1 286.5
Български 1 636 11.9 114.1
Европейски 2 616 12.5 113.0
Американски (САЩ) 8 428 92.6 992.5
Други 692 6.6 67.0
Видин 1 356 26.4 270.8
Български 242 2.7 25.5
Европейски 108 1.3 12.9
Американски (САЩ) 906 21.1 219.6
Други 100 1.3 12.9
Враца 2 777 47.5 422.4
Български 305 4.7 39.0
Европейски 352 3.5 27.6
Американски (САЩ) 1 922 36.6 333.3
Други 198 2.7 22.5
Габрово 3 642 36.9 347.6
Български 2 150 3.7 33.1
Европейски 427 2.9 25.2
Американски (САЩ) 851 28.4 272.8
Други 214 1.9 16.6
Добрич 2 879 20.7 228.1
Български 672 2.8 29.2
Европейски 651 3.2 37.5
Американски (САЩ) 1 479 14.4 155.7
Други 77 0.4 5.8
Кърджали 4 630 18.4 274.3
Български 402 0.7 10.4
Европейски 1 382 5.7 85.1
Американски (САЩ) 2 577 10.8 161.0
Други 269 1.2 17.8
Кюстендил 3 485 46.8 317.0
Български 343 5.1 34.5
Европейски 459 6.3 37.3
Американски (САЩ) 2 614 34.3 239.0
Други 69 1.1 6.3
Ловеч 1 752 21.0 167.9
Български 489 2.7 21.1
Европейски 220 2.1 15.8
Американски (САЩ) 1 000 15.9 128.8
Други 43 0.3 2.2
Монтана 1 024 24.4 243.4
Български 77 1.9 17.6
Европейски 158 2.3 21.0
Американски (САЩ) 776 20.1 203.4
Други 13 0.2 1.4
Пазарджик 2 898 43.4 380.1
Български 174 2.4 20.3
Европейски 419 3.4 28.5
Американски (САЩ) 2 265 37.1 328.2
Други 40 0.4 3.1
Перник 5 700 65.1 678.0
Български 575 7.2 69.1
Европейски 524 4.5 44.0
Американски (САЩ) 4 241 49.3 527.1
Други 360 4.0 37.8
Плевен 8 337 97.6 1 158.6
Български 896 9.1 99.5
Европейски 2 061 21.7 258.4
Американски (САЩ) 4 662 58.9 706.0
Други 718 7.9 94.6
Пловдив 37 062 495.3 6 127.3
Български 3 319 35.9 410.9
Европейски 6 709 64.9 742.7
Американски (САЩ) 24 918 375.3 4 756.6
Други 2 116 19.2 217.1
Разград 2 568 22.2 181.6
Български 302 2.9 19.7
Европейски 932 5.3 37.2
Американски (САЩ) 1 287 13.8 122.8
Други 47 0.2 1.9
Русе 17 117 154.1 1 600.0
Български 1 546 12.2 130.3
Европейски 2 531 14.8 148.6
Американски (САЩ) 12 331 123.2 1 280.3
Други 709 3.8 40.9
Силистра 1 728 11.5 104.1
Български 248 1.7 14.4
Европейски 596 2.1 16.1
Американски (САЩ) 849 7.5 72.1
Други 35 0.2 1.5
Сливен 867 12.1 111.3
Български 56 0.8 7.2
Европейски 49 0.2 1.8
Американски (САЩ) 748 11.0 101.0
Други 14 0.2 1.3
Смолян 1 745 15.7 152.3
Български 178 1.2 11.6
Европейски 472 3.6 34.5
Американски (САЩ) 941 9.4 91.3
Други 154 1.5 14.8
София (столица) 104 467 1 916.0 24 934.5
Български 11 075 160.1 1 887.4
Европейски 21 904 256.9 3 061.9
Американски (САЩ) 66 348 1 428.3 19 058.7
Други 5 140 70.7 926.6
София (област) 1 087 18.4 159.2
Български 87 1.2 13.0
Европейски 223 2.6 20.9
Американски (САЩ) 731 14.0 120.6
Други 46 0.6 4.6
Стара Загора 13 262 167.9 2 003.5
Български 1 320 12.9 153.2
Европейски 2 342 15.6 166.6
Американски (САЩ) 9 047 135.4 1 635.9
Други 553 4.0 47.8
Търговище 3 362 21.0 181.6
Български 376 2.0 16.2
Европейски 843 2.9 20.4
Американски (САЩ) 1 957 14.9 135.4
Други 186 1.2 9.6
Хасково 1 848 22.9 238.5
Български 132 1.7 17.3
Европейски 211 2.3 23.8
Американски (САЩ) 1 022 13.3 138.5
Други 483 5.5 58.9
Шумен 2 080 22.4 207.3
Български 297 3.1 26.9
Европейски 741 3.8 29.2
Американски (САЩ) 1 002 15.2 148.9
Други 40 0.3 2.4
Ямбол 956 48.0 393.6
Български 15 0.9 7.6
Европейски 27 0.3 2.5
Американски (САЩ) 914 46.7 383.5
Други - - -
23.05.2024