Премини към основното съдържание

Прожекции според националността на филма по области

Динамичен ред: Culture_3.4.xls

ПРОЖЕКЦИИ СПОРЕД НАЦИОНАЛНОСТТА НА ФИЛМА ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Области
Филми по националност
Прожекции -
бр.
Зрители -
хил.
Приходи от билети- хил.лв.
Общо за страната 162 906 1 315.8 12 475.6
Български 15 708 111.0 934.9
Европейски 20 759 155.8 1 354.8
Американски (САЩ) 105 997 899.4 8 718.2
Други 20 442 149.6 1 467.8
Благоевград 2 974 34.3 195.4
Български 644 2.5 14.7
Европейски 310 3.2 16.0
Американски (САЩ) 1 923 26.6 153.0
Други 97 2.0 11.7
Бургас 9 787 78.9 767.1
Български 741 3.9 38.1
Европейски 1 114 7.3 71.8
Американски (САЩ) 7 738 65.9 638.7
Други 194 1.7 18.4
Варна 25 898 143.7 1 466.5
Български 2 056 14.2 124.8
Европейски 2 839 15.9 142.7
Американски (САЩ) 17 400 92.4 979.0
Други 3 603 21.2 220.0
Велико Търново 6 580 45.2 342.2
Български 1 016 5.3 34.1
Европейски 928 3.8 25.4
Американски (САЩ) 4 165 32.5 250.8
Други 471 3.6 31.9
Видин 634 8.4 59.3
Български 103 1.1 7.6
Европейски 75 0.7 4.7
Американски (САЩ) 429 6.2 44.0
Други 27 0.4 3.0
Враца 2 491 17.5 118.7
Български 307 1.8 11.4
Европейски 348 2.0 13.6
Американски (САЩ) 1 514 11.2 78.3
Други 322 2.5 15.4
Габрово 1 570 11.5 80.3
Български 295 1.5 8.7
Европейски 201 1.5 9.8
Американски (САЩ) 1 028 8.1 59.5
Други 46 0.5 2.3
Добрич 977 6.9 48.5
Български 197 0.9 5.4
Европейски 250 1.2 8.3
Американски (САЩ) 480 4.1 29.3
Други 50 0.7 5.4
Кърджали 397 2.8 19.6
Български 112 0.5 3.1
Европейски 39 0.3 2.0
Американски (САЩ) 229 1.8 13.2
Други 17 0.2 1.2
Кюстендил 237 5.0 27.9
Български 25 0.3 2.1
Европейски 45 1.4 6.5
Американски (САЩ) 161 2.8 16.6
Други 6 0.5 2.7
Ловеч 913 5.2 35.7
Български 324 0.8 4.8
Европейски 83 0.4 2.7
Американски (САЩ) 478 3.8 26.2
Други 28 0.2 2.0
Монтана 728 12.2 71.5
Български 71 2.6 16.6
Европейски 25 1.1 5.6
Американски (САЩ) 632 8.5 49.3
Други - - -
Пазарджик 1 041 10.9 74.7
Български 22 0.1 0.7
Европейски 58 0.2 1.4
Американски (САЩ) 913 10.2 69.8
Други 48 0.4 2.9
Перник 71 2.3 12.6
Български 7 0.3 1.3
Европейски 8 0.6 3.0
Американски (САЩ) 56 1.4 8.3
Други - - -
Плевен 2 862 21.8 200.0
Български 360 1.6 12.1
Европейски 210 1.2 10.9
Американски (САЩ) 1 759 14.5 130.3
Други 533 4.5 46.6
Пловдив 19 451 156.2 1 472.5
Български 1 570 11.9 97.8
Европейски 2 207 17.0 138.1
Американски (САЩ) 14 040 118.3 1 143.8
Други 1 634 9.0 92.8
Разград 1 263 4.0 28.8
Български 189 0.5 2.9
Европейски 356 0.8 5.5
Американски (САЩ) 651 2.4 18.3
Други 67 0.3 2.1
Русе 9 246 47.9 445.9
Български 657 3.4 30.8
Европейски 1 078 5.1 46.3
Американски (САЩ) 7 296 38.1 357.2
Други 215 1.3 11.6
Силистра 869 2.6 20.2
Български 177 0.3 1.8
Европейски 237 0.4 2.4
Американски (САЩ) 422 1.8 14.6
Други 33 0.2 1.3
Сливен 152 2.6 23.4
Български 7 0.1 1.1
Европейски - - -
Американски (САЩ) 128 2.2 19.6
Други 17 0.3 2.7
Смолян 739 3.9 34.5
Български 37 0.0 0.2
Европейски 46 0.1 1.2
Американски (САЩ) 459 2.6 23.3
Други 197 1.1 9.7
София 729 7.5 52.0
Български 25 0.3 1.5
Европейски 155 1.3 9.3
Американски (САЩ) 549 5.8 41.2
Други - - -
София (столица) 60 848 623.1 6 303.2
Български 5 627 53.0 477.5
Европейски 8 635 84.2 771.0
Американски (САЩ) 40 123 424.8 4 432.0
Други 6 463 61.2 622.7
Стара Загора 10 980 52.5 505.4
Български 801 2.9 27.5
Европейски 1 217 4.7 45.3
Американски (САЩ) 2 641 7.4 73.5
Други 6 321 37.5 359.1
Търговище 216 1.4 10.2
Български 99 0.2 1.3
Европейски 10 0.2 1.6
Американски (САЩ) 107 1.0 7.3
Други - - -
Хасково 165 3.0 24.5
Български 22 0.4 3.5
Европейски 21 0.7 6.6
Американски (САЩ) 112 1.7 13.4
Други 10 0.1 0.9
Шумен 983 3.7 28.6
Български 205 0.3 2.0
Европейски 264 0.4 2.9
Американски (САЩ) 471 2.8 22.4
Други 43 0.2 1.3
Ямбол 105 0.9 6.6
Български 12 0.2 1.5
Европейски - - -
Американски (САЩ) 93 0.7 5.0
Други - - -
21.05.2021