Премини към основното съдържание

Завършили по степени на образование, статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_2.8.9.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони,
статистически райони и
области
Основно образование Средно образование
Общо общообра-зователни училища специални училища училища по изкуствата и спортни училища Общо общообра-зователни и специлани училища училища по изкуствата и спортни училища професионални гимназии
Общо 61 364 59 915 20 1 429 36 450 23 258 1 386 11 806
Северна и Югоизточна България 30 390 29 674 5 711 17 092 10 655 564 5 873
Северозападен 6 377 6 220 1 156 3 486 2 315 116 1 055
Видин 607 607 - - 354 284 - 70
Враца 1 494 1 475 - 19 849 628 27 194
Ловеч 1 101 1 078 - 23 615 424 22 169
Монтана 1 067 1 067 - - 535 313 - 222
Плевен 2 108 1 993 1 114 1 133 666 67 400
Северен централен 6 070 5 944 2 124 3 846 2 269 114 1 463
Велико Търново 1 774 1 734 - 40 1 161 678 33 450
Габрово 844 844 - - 550 349 14 187
Разград 931 931 - - 577 339 12 226
Русе 1 662 1 592 - 70 1 063 601 47 415
Силистра 859 843 2 14 495 302 8 185
Североизточен 7 919 7 732 2 185 4 684 3 097 105 1 482
Варна 4 375 4 223 - 152 2 742 1 761 99 882
Добрич 1 270 1 251 - 19 627 432 2 193
Търговище 914 898 2 14 532 321 4 207
Шумен 1 360 1 360 - - 783 583 - 200
Югоизточен 10 024 9 778 - 246 5 076 2 974 229 1 873
Бургас 4 071 3 990 - 81 2 281 1 349 79 853
Сливен 1 711 1 651 - 60 754 465 61 228
Стара Загора 3 126 3 042 - 84 1 531 821 83 627
Ямбол 1 116 1 095 - 21 510 339 6 165
Югозападна и Южна централна България 30 974 30 241 15 718 19 358 12 603 822 5 933
Югозападен 18 936 18 452 11 473 12 447 8 131 637 3 679
Благоевград 3 024 2 998 - 26 1 989 1 196 4 789
Кюстендил 947 931 - 16 534 383 13 138
Перник 1 014 992 - 22 580 358 7 215
София 2 049 2 000 - 49 1 030 626 18 386
София (столица) 11 902 11 531 11 360 8 314 5 568 595 2 151
Южен централен 12 038 11 789 4 245 6 911 4 472 185 2 254
Кърджали 1 219 1 219 - - 764 642 - 122
Пазарджик 2 173 2 102 - 71 1 214 737 - 477
Пловдив 5 910 5 760 4 146 3 233 1 926 158 1 149
Смолян 815 815 - - 644 467 21 156
Хасково 1 921 1 893 - 28 1 056 700 6 350
26.04.2023