Премини към основното съдържание

Завършили по степени на образование, статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_2.8.9.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони,
статистически райони и
области
Основно образование Средно образование
Общо общообра-зователни училища специални училища училища по изкуствата и спортни училища Общо общообра-зователни и специални училища училища по изкуствата и спортни училища професионални гимназии
Общо 59 697 58 299 47 1 351 43 034 25 203 1 756 16 075
Северна и Югоизточна България 29 532 28 851 14 667 20 915 11 732 759 8 424
Северозападен 6 117 5 973 - 144 4 574 2 618 148 1 808
Видин 657 657 - - 469 318 - 151
Враца 1 432 1 405 - 27 1 079 735 32 312
Ловеч 1 050 1 031 - 19 813 566 21 226
Монтана 1 007 1 007 - - 765 352 - 413
Плевен 1 971 1 873 - 98 1 448 647 95 706
Северен централен 5 958 5 840 4 114 4 769 2 458 160 2 151
Велико Търново 1 730 1 697 - 33 1 354 769 32 553
Габрово 850 850 - - 680 350 23 307
Разград 946 946 - - 760 352 19 389
Русе 1 608 1 545 - 63 1 362 651 69 642
Силистра 824 802 4 18 613 336 17 260
Североизточен 7 816 7 635 10 171 5 426 3 334 166 1 926
Варна 4 205 4 073 - 132 2 981 1 850 133 998
Добрич 1 318 1 290 - 28 812 477 21 314
Търговище 864 843 10 11 547 301 12 234
Шумен 1 429 1 429 - - 1 086 706 - 380
Югоизточен 9 641 9 403 - 238 6 146 3 322 285 2 539
Бургас 3 982 3 897 - 85 2 668 1 563 89 1 016
Сливен 1 720 1 650 - 70 900 507 97 296
Стара Загора 2 827 2 755 - 72 1 942 927 89 926
Ямбол 1 112 1 101 - 11 636 325 10 301
Югозападна и Южна централна България 30 165 29 448 33 684 22 119 13 471 997 7 651
Югозападен 18 247 17 766 20 461 13 820 8 495 769 4 556
Благоевград 2 947 2 933 - 14 2 306 1 263 13 1 030
Кюстендил 916 895 - 21 651 373 14 264
Перник 968 953 - 15 656 316 16 324
София 2 056 2 018 - 38 1 201 687 14 500
София-град 11 360 10 967 20 373 9 006 5 856 712 2 438
Южен централен 11 918 11 682 13 223 8 299 4 976 228 3 095
Кърджали 1 246 1 246 - - 924 676 - 248
Пазарджик 2 152 2 068 8 76 1 436 823 - 613
Пловдив 5 745 5 618 5 122 3 962 2 165 183 1 614
Смолян 808 806 - 2 816 573 29 214
Хасково 1 967 1 944 - 23 1 161 739 16 406
26.04.2022