Премини към основното съдържание

Завършили по степени на образование, статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_2.8.9.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони, статистически райони и области Основно образование
Общо общообра-
зователни училища
специални училища
Общо 59 914 59 861 53
Северна и Югоизточна България 30 040 30 030 10
Северозападен 6 180 6 178 2
Видин 669 669 -
Враца 1 360 1 360 -
Ловеч 1 067 1 067 -
Монтана 1 041 1 041 -
Плевен 2 043 2 041 2
Северен централен 6 167 6 161 6
Велико Търново 1 682 1 682 -
Габрово 1 101 1 101 -
Разград 916 916 -
Русе 1 597 1 597 -
Силистра 871 865 6
Североизточен 7 874 7 872 2
Варна 4 224 4 224 -
Добрич 1 313 1 313 -
Търговище 880 878 2
Шумен 1 457 1 457 -
Югоизточен 9 819 9 819 -
Бургас 4 220 4 220 -
Сливен 1 783 1 783 -
Стара Загора 2 795 2 795 -
Ямбол 1 021 1 021 -
Югозападна и Южна централна България 29 874 29 831 43
Югозападен 17 532 17 504 28
Благоевград 2 981 2 981 -
Кюстендил 866 866 -
Перник 813 813 -
София 1 997 1 997 -
София-град 10 875 10 847 28
Южен централен 12 342 12 327 15
Кърджали 1 330 1 330 -
Пазарджик 2 164 2 159 5
Пловдив 5 990 5 980 10
Смолян 860 860 -
Хасково 1 998 1 998 -
ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
 
(Брой)
Статистически зони, статистически райони и области Средно образование
Общо общообра-зователни училища специални училища училища по изкуствата и спортни (ІІІ степен професионална квалификация) професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация) професионални гимназии (ІІ степен професионална квалификация)
Общо 45 133 25 482 10 1 555 15 292 2 794
Северна и Югоизточна България 22 693 12 099 7 714 8 127 1 746
Северозападен 4 816 2 486 - 144 1 752 434
Видин 535 301 - - 152 82
Враца 1 059 652 - 39 264 104
Ловеч 924 541 - 13 303 67
Монтана 783 334 - - 359 90
Плевен 1 515 658 - 92 674 91
Северен централен 4 833 2 298 - 141 1 927 467
Велико Търново 1 443 663 - 36 649 95
Габрово 734 445 - 17 266 6
Разград 645 241 - 14 305 85
Русе 1 320 631 - 59 497 133
Силистра 691 318 - 15 210 148
Североизточен 5 920 3 344 7 156 2 029 384
Варна 3 120 1 798 7 125 1 069 121
Добрич 857 482 - 15 247 113
Търговище 793 402 - 16 330 45
Шумен 1 150 662 - - 383 105
Югоизточен 7 124 3 971 - 273 2 419 461
Бургас 3 307 2 209 - 85 777 236
Сливен 1 016 501 - 78 414 23
Стара Загора 2 072 915 - 97 974 86
Ямбол 729 346 - 13 254 116
Югозападна и Южна централна България 22 440 13 383 3 841 7 165 1 048
Югозападен 13 932 8 511 2 618 4 279 522
Благоевград 2 143 1 268 - 14 714 147
Кюстендил 668 342 - 12 251 63
Перник 705 364 - 18 282 41
София 1 476 743 - 8 586 139
София-град 8 940 5 794 2 566 2 446 132
Южен централен 8 508 4 872 1 223 2 886 526
Кърджали 926 667 - - 161 98
Пазарджик 1 479 700 1 - 673 105
Пловдив 4 077 2 303 - 187 1 419 168
Смолян 697 510 - 21 130 36
Хасково 1 329 692 - 15 503 119
14.05.2021