Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.7.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2023
Придобили професионална квалификация - общо 17 327
Изкуства 1 761
Хуманитарни науки 11
Журналистика, масова комуникация и информация 11
Стопанско управление и администрация 2 786
Физически науки 9
Информатика 2 385
Техника 4 280
Производство и преработка 640
Архитектура и строителство 966
Селско, горско и рибно стопанство 1 042
Ветеринарна медицина 125
Здравеопазване 47
Социални услуги 20
Услуги за личността 2 991
Транспорт 192
Опазване на околната среда 41
Обществена сигурност и безопасност 20
26.04.2024