Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.7.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020
Завършили средно образование 16 847
Придобили професионална квалификация - общо 12 499
Изкуства 885
Хуманитарни науки -
Журналистика, масова комуникация и информация 12
Стопански науки и администрация 2 468
Информатика 1 352
Технически науки и технически професии 3 100
Добив и производствени технологии 501
Архитектура и строителство 684
Селско, горско и рибно стопанство 839
Ветеринарна медицина 155
Здравеопазване 33
Социални услуги 25
Услуги за личността 2 306
Транспортни услуги 105
Опазване на околната среда 34
Сигурност и безопасност -
05.05.2021