Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.7.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022
Придобили професионална квалификация - общо 16 016
Изкуства 1 443
Хуманитарни науки 8
Журналистика, масова комуникация и информация 8
Стопанско управление и администрация 2 722
Информатика 2 184
Техника 3 681
Производство и преработка 668
Архитектура и строителство 859
Селско, горско и рибно стопанство 981
Ветеринарна медицина 101
Здравеопазване 57
Социални услуги 30
Услуги за личността 3 064
Транспорт 143
Опазване на околната среда 38
Обществена сигурност и безопасност 29
26.04.2023