Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на II степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.6.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020
Завършили средно образование 2 794
Придобили професионална квалификация - общо 2 325
Изкуства 20
Стопански науки и администрация 267
Информатика 96
Технически науки и технически професии 392
Добив и производствени технологии 275
Архитектура и строителство 61
Селско, горско и рибно стопанство 373
Здравеопзване 17
Услуги за личността 804
Транспортни услуги 20
05.05.2021