Премини към основното съдържание

Завършили основно образование в различните видове училища

Динамичен ред: Edu_2.8.1.xls

ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2020
Общо 59 914
Общообразователни училища 59 861
Специални училища 53
Училища по изкуствата и спортни училища x
Професионални гимназии с прием след VII кл. x
Професионални паралелки с прием след VI и VII кл. x
26.04.2021