Премини към основното съдържание

Завършили основно образование в различните видове училища

Динамичен ред: Edu_2.8.1.xls

ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2022
Общо 61 364
Общообразователни училища 59 950
Специални училища 20
Училища по изкуствата и спортни училища 1 394
Професионални гимназии с прием след VII кл. x
Професионални паралелки с прием след VI и VII кл. x
26.04.2023