Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на I степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.45.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020
Общо 390
Стопански науки и администрация -
Информатика 22
Технически науки и технически професии 70
Добив и производствени технологии 144
Архитектура и строителство 10
Селско, горско и рибно стопанство 36
Услуги за личността 108
26.04.2021