Премини към основното съдържание

Завършили средно образование в общообразователни и специални училища

Динамичен ред: Edu_2.8.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2022
Общообразователни училища 23 241
Специални училища 17
Възпитателни училища интернати (ВУИ) -
За обучение и подкрепа на ученици с увреден слух 7
За обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение 10
26.04.2023