Премини към основното съдържание

Завършили средно образование в общообразователни и специални училища

Динамичен ред: Edu_2.8.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
(Брой)
  20211
Общообразователни училища 25 197
Редовно обучение 24 882
Вечерно и задочно обучение 193
Индивидуално, самостоятелно и дистанционно обучение 122
Специални училища 6
Възпитателни училища интернати (ВУИ) -
За деца с увреден слух 3
За деца с нарушено зрение 3

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022