Премини към основното съдържание

Завършили средно образование в общообразователни и специални училища

Динамичен ред: Edu_2.8.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2020
Общообразователни училища 25 482
Редовно обучение 25 164
Вечерно и задочно обучение 195
Индивидуално, самостоятелно и дистанционно обучение 123
Специални училища 10
Възпитателни училища интернати (ВУИ) -
За деца с увреден слух 1
За деца с нарушено зрение 9
26.04.2021