Премини към основното съдържание

Закрити помещения за спорт и плувни басейни в училищата


УЧИЛИЩА СЪС ЗАКРИТО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СПОРТ И ПЛУВЕН БАСЕЙН ПО ПЛОЩ И ПО ОБЛАСТИ КЪМ 01.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
Области Училища1 Училища със закрито помещение за спорт с площ: Училища без закрито помещение за спорт Училища със закрит плувен басейн с площ: Училища без плувен басейн
под 162 кв. м. от 162 до 287 кв. м. от 288 до 485 кв. м. над 485 кв. м. под 450 кв. м. 450 кв. м. и повече
Общо 2 346 459 255 880 241 511 37 17 2 292
Благоевград 120 9 16 39 13 43 1 - 119
Бургас 137 35 11 39 8 44 2 2 133
Варна 124 23 16 51 9 25 1 - 123
Велико Търново 83 12 5 48 8 10 3 - 80
Видин 31 8 3 10 5 5 1 - 30
Враца 70 6 - 45 5 14 1 - 69
Габрово 30 6 4 12 7 1 2 - 28
Добрич 67 4 12 26 9 16 - - 67
Кърджали 72 9 1 20 6 36 1 1 70
Кюстендил 37 8 4 10 6 9 1 - 36
Ловеч 55 14 9 12 4 16 1 - 54
Монтана 58 17 8 18 3 12 1 - 57
Пазарджик 110 28 13 39 5 25 - - 110
Перник 41 7 5 11 5 13 1 - 40
Плевен 103 25 12 53 5 8 - - 103
Пловдив 192 48 21 56 25 42 3 1 188
Разград 54 10 12 17 7 8 1 - 53
Русе 68 5 2 45 7 9 - 1 67
Силистра 42 5 5 8 8 16 - - 42
Сливен 68 15 7 22 6 18 1 - 67
Смолян 58 16 8 17 7 10 - 1 57
София 96 19 16 30 11 20 - - 96
София (столица) 276 69 42 103 32 30 14 11 251
Стара Загора 120 13 5 52 18 32 - - 120
Търговище 50 14 5 19 4 8 - - 50
Хасково 77 16 5 31 3 22 - - 77
Шумен 64 16 6 24 6 12 - - 64
Ямбол 43 2 2 23 9 7 2 - 41

1 Не включва училищата към местата за лишаване от свобода.
12.06.2023