Премини към основното съдържание

Завършили средно образование в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.8.3.xls

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА И СПОРТНИ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2020
Общо 19 641
В училища по изкуствата и спортни училища (III степен професионална квалификация)1 1 555
В професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 15 292
В професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 2 794

1 Включени са и завършилите средно образование в спортните училища (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)
05.05.2021