Премини към основното съдържание

Завършили програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.8.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022
Общо 464
Изкуства 1
Стопански науки и администрация 46
Техника 39
Здравеопазване 99
Услуги за личността 64
Обществена сигурност и безопасност 215
26.04.2023