Премини към основното съдържание

Завършили програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.8.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020
Общо 581
Изкуства 8
Хуманитарни науки -
Стопански науки и администрация 35
Технически науки и технически професии 26
Здравеопазване 4
Услуги за личността 65
Сигурност и безопасност 443
26.04.2021