Премини към основното съдържание

Завършили програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.8.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2023
Общо 217
Стопански науки и администрация 45
Техника 12
Здравеопазване 55
Услуги за личността 42
Обществена сигурност и безопасност 63
26.04.2024