Премини към основното съдържание

Образованието в Република България през учебната 2021/2022 година

Публикувано на: 26.04.2022 - 11:00

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 214.8 хил. деца.
  • През 2021 г. основно образование са завършили 58.3 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 25.2 хил. и 17.8 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2021/2022 година са 220.4 хиляди.
  • Към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 542 лица, от които 679 чужди граждани.
Прессъобщение