Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на образованието и обучението на възрастни (трета вълна, 2016 година)

Публикувано на: 15.09.2017 - 11:10

Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда веднъж на 5 години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез хармонизиран инструментариум, което осигурява съпоставими данни за оценка на  ученето през целия живот.

Националният статистически институт представя окончателни резултати от проведеното в края на 2016 г. изследване.

Прессъобщение