Премини към основното съдържание

Образованието в Република България през учебната 2023/2024 година

Публикувано на: 26.04.2024 - 11:00

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • през учебната 2023/2024 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 216.9 хил. деца;
  • през 2023 г. основно образование са завършили 63.4 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 24.2 хил. и 15.4 хил. ученици;
  • записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2023/2024 година са 190.5 хиляди;
  • към 31.12.2023 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 095 лица, от които 651 чужди граждани.
Прессъобщение