Премини към основното съдържание

Второгодници в общообразователните и специалните училища по групи класове

Файл: Edu_2.3.12.xls


ВТОРОГОДНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ
(Брой)
  2023/24
Общо 6 000
I - IV кл. 1 173
V - VII кл. 4 234
VIII - XIІ кл. 593
В общообразователните училища 5 978
I - IV кл. 1 172
V - VII кл. 4 220
VIII - XIІ кл. 586
В специалните училища 22
I - IV кл. 1
V - VII кл. 14
VIII - XIІ кл. 7
26.04.2024