Премини към основното съдържание

Второгодници в общообразователните и специалните училища по групи класове

Файл: Edu_2.3.12.xls


ВТОРОГОДНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ
(Брой)
  2020/21
Общо 3 175
I - IV кл. 268
V - VII кл. 2 563
VIII - XIІ кл. 344
В общообразователните училища 3 156
I - IV кл. 268
V - VII кл. 2 544
VIII - XIІ кл. 344
В специалните училища 19
I - IV кл. -
V - VII кл. 19
VIII - XIІ кл. -
26.04.2021