Премини към основното съдържание

Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)

Публикувано на: 14.01.2008 - 14:30
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.
Изданието съдържа въведение, структура и обяснителни бележки. Класификационната структура е изградена на три нива: първо ниво - за "широки области", второ ниво - за "тесни области", и трето ниво - за "детайлни области", които са конкретни, точно определени области на образованието и обучението. Според класификацията има 9 широки, 25 тесни и около 80 детайлни области.
Класификацията на областите на образование и обучение се прилага предимно за статистика на основното, средното и висшето образование и професионалното обучение след основно и средно образование. Използва се още и в различни статистически изследвания: на образованието и обучението на възрастни, на работната сила, на продължаващото професионално обучение и други.
Националният статистически институт предлага и аналогична печатна версия на публикацията.
 
Цена на електронното издание (CD): 9.00 лева
Цена на печатното издание: 11.00 лева
Цена на комплекта: 16.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142,
Книжарницата на ул. "П. Волов" № 2.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ