Премини към основното съдържание

Ученици в програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.8.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2023/24
Общо 682
Изкуства 7
Стопанско управление и администрация 50
Техника 56
Здравеопазване 102
Услуги за личността 193
Обществена сигурност и безопасност 274
26.04.2024