Премини към основното съдържание

Учащи в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.1.3.xls

УЧАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2022/23
Общо 159 275
В училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен професионална квалификация) 10 205
В професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 1 115 688
В професионални колежи с прием след средно образование (IV степен професионална квалификация) 603
В професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 28 757
В професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация 4 022
 
От общия брой в частни училища 1 391

1 Включително учащи в професионални паралелки, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ЗПУО.
26.04.2023