Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.7.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022/23
Общо 125 893
Изкуства 14 186
Хуманитарни науки 116
Журналистика, масова комуникация и информация 64
Стопанско управление и администрация 14 241
Физически науки 9
Информатика 18 255
Техника 31 436
Производство и преработка 6 237
Архитектура и строителство 5 667
Селско, горско и рибно стопанство 9 992
Ветеринарна медицина 982
Здравеопазване 401
Социални услуги 513
Услуги за личността 20 902
Транспорт 2 466
Опазване на околната среда 286
Обществена сигурност и безопасност 140
26.04.2023