Премини към основното съдържание

Учащи по групи класове и пол в общообразователните училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_2.1.1.xls

УЧАЩИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ И ПОЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО
(Брой)
  2023/24
Общо
Всичко 544 992
I - IV кл. 234 334
V - VII кл. 182 523
VIII - XIІ кл. 128 135
Мъже 271 890
I - IV кл. 120 232
V - VII кл. 94 935
VIII - XIІ кл. 56 723
Жени 273 102
I - IV кл. 114 102
V - VII кл. 87 588
VIII - XIІ кл. 71 412
в това число частни:
Всичко 14 160
I - IV кл. 5 206
V - VII кл. 3 790
VIII - XIІ кл. 5 164
Мъже 7 144
I - IV кл. 2 681
V - VII кл. 1 917
VIII - XIІ кл. 2 546
Жени 7 016
I - IV кл. 2 525
V - VII кл. 1 873
VIII - XIІ кл. 2 618
26.04.2024