Премини към основното съдържание

Учащи в специалните училища по вид на училищата

Динамичен ред: Edu_2.1.2.xls

УЧАЩИ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВИД НА УЧИЛИЩАТА
(Брой)
  2022/23
Общо 689
Възпитателни училища интернати (ВУИ) 72
Социално-педагогически интернати 25
За обучение и подкрепа на ученици с увреден слух 329
За обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение 263
26.04.2023