Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на I степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.45.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022/23
Общо 4 022
Стопанско управление и администрация 74
Информатика 551
Техника 500
Производство и преработка 960
Архитектура и строителство 196
Селско, горско и рибно стопанство 537
Услуги за личността 1 204
26.04.2023