Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на II степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.6.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022/23
Общо 28 757
Изкуства 241
Стопанско управление и администрация 2 257
Информатика 2 071
Техника 6 934
Производство и преработка 3 435
Архитектура и строителство 806
Селско, горско и рибно стопанство 3 155
Здравеопазване 847
Социални услуги 198
Услуги за личността 8 285
Транспорт 528
26.04.2023