Премини към основното съдържание

Произведени филми

Динамичен ред: Culture_4.1.xls

ПРОИЗВЕДЕНИ ФИЛМИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА1
  Общо - бр. Стойност - хил. лв. Произведени филми по направление - бр.
за киномрежата за телевизията за други цели
общо филми сериали
брой епизоди
Общо 74 24 091 36 31 22 9 256 7
Пълнометражни филми 20 10 747 19 1 1 - - -
Игрални 12 9 734 12 - - - - -
Документални 8 1 013 7 1 1 - - -
Анимационни - - - - - - - -
Късометражни и среднометражни филми 54 13 344 17 30 21 9 256 7
Игрални 13 10 136 4 7 - 7 245 2
Документални 30 1 787 4 23 21 2 11 3
Анимационни 11 1 420 9 - - - - 2

1 Данните са предварителни
23.05.2022