Премини към основното съдържание

Произведени филми

Динамичен ред: Culture_4.1.xls

ПРОИЗВЕДЕНИ ФИЛМИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА1
  Общо - бр. Стойност - хил. лв. Произведени филми по направление - бр.
за киномрежата за телевизията за други цели
филми сериали
брой епизоди
Общо 86 29 095 43 35 6 195 2
Пълнометражни филми 26 18 167 24 2 - - -
Игрални 20 17 471 18 2 - - -
Документални 6 696 6 - - - -
Анимационни - - - - - - -
Късометражни и среднометражни филми 60 10 928 19 33 6 195 2
Игрални 12 9 250 6 1 5 191 -
Документални 37 679 5 31 1 4 -
Анимационни 11 998 8 1 - - 2

1 Данните са предварителни
21.05.2021