Премини към основното съдържание

Произведени филми

Динамичен ред: Culture_4.1.xls

ПРОИЗВЕДЕНИ ФИЛМИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА1
  Общо - бр. Стойност - хил. лв. Произведени филми по направление - бр.
за киномрежата за телевизията за други цели
общо филми сериали
брой епизоди
Общо 98 39 267 38 58 48 10 326 2
Пълнометражни филми 24 21 911 23 1 - 1 6 -
Игрални 18 20 586 17 1 - 1 6 -
Документални 5 582 5 - - - - -
Анимационни 1 743 1 - - - - -
Късометражни и среднометражни филми 74 17 356 15 57 48 9 320 2
Игрални 15 15 134 4 11 3 8 318 -
Документални 48 391 - 46 45 1 2 2
Анимационни 11 1 830 11 - - - - -

1 Данните са предварителни
23.05.2023