Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по пол и възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.6.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2022/23
Общо 12 365
Под 25 247
25 - 29 580
30 - 34 877
35 - 39 1 028
40 - 44 1 335
45 - 49 1 981
50 - 54 2 124
55 - 59 1 993
60 и повече 2 200
Мъже 3 521
Под 25 115
25 - 29 236
30 - 34 357
35 - 39 320
40 - 44 347
45 - 49 387
50 - 54 407
55 - 59 527
60 и повече 825
Жени 8 844
Под 25 132
25 - 29 344
30 - 34 520
35 - 39 708
40 - 44 988
45 - 49 1 594
50 - 54 1 717
55 - 59 1 466
60 и повече 1 375

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023