Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по степени на преподаване и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.1.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО СТЕПЕНИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2022/23
Общо 55 472
Начална (I - IV кл.) 22 709
Прогимназиална (V - VII кл.) 19 829
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 12 934
Мъже 8 077
Начална (I - IV кл.) 1 373
Прогимназиална (V - VII кл.) 4 033
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 2 671
Жени 47 395
Начална (I - IV кл.) 21 336
Прогимназиална (V - VII кл.) 15 796
Гимназиална (VIII - XIІ кл.) 10 263

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023