Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по възраст

Динамичен ред: Edu_2.5.3.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВЪЗРАСТ1
(Брой)
  2022/23
Общо 55 472
Под 25 1 042
25 - 29 2 702
30 - 34 4 182
35 - 39 4 882
40 - 44 6 133
45 - 49 8 978
50 - 54 9 895
55 - 59 9 876
60 и повече 7 782

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023