Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища по завършено образование и пол

Динамичен ред: Edu_2.5.5.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ1
(Брой)
  2022/23
Общо 12 365
Висше - бакалавър и магистър 11 694
Висше - професионален бакалавър 411
Средно 260
Мъже 3 521
Висше - бакалавър и магистър 3 102
Висше - професионален бакалавър 259
Средно 160
Жени 8 844
Висше - бакалавър и магистър 8 592
Висше - професионален бакалавър 152
Средно 100

1 Вкл. директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023