Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.5.4.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА1
(Брой)
  2022/23
Общо 12 365
В училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен професионална квалификация) 2 238
В професионални гимназии и професионални паралелки 9 902
В професионални колежи с прием след средно образование (IV степен професионална квалификация) 225
 
От общия брой в частни училища 281

1 Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023